Şeyda Küçük

Şeyda Küçük

S.O.L.I.D. Yazılım Prensipleri

"SOLID", Robert Martin tarafından ortaya konan nesne yönelimli programlamanın ilk 5 prensibinin kısaltmasıdır. Bu prensipler şu şekildedir:

S – Single-responsiblity principle
O – Open-closed principle
L – Liskov substitution principle
I – Interface segregation principle
D – Dependency Inversion Principle

Bu sunumda, SOLID prensiplerini detaylı olarak inceleyeceğiz. Bunun yanında, yazılım geliştirirken bu prensipleri nerelerde nasıl uygulayabileceğimizi ve bu prensipleri uygulamanın kazanımlarını konuşacağız.