Ersan Ocak

Ersan Ocak

Yeni Medya Hikaye Anlatıcılığı

Hikaye anlatmanın biçimleri, her yeni mecra ile birlikte yeniden üretiliyor. Çağımızın dijital ortamlarında, çoğunlukla çevrimiçi olarak internet üzerinde, etkileşimli ve birlikte üretime açık hikaye anlatıcılık biçimlerine "yeni medya hikaye anlatıcılığı" deniyor. Bu konuşmada, yeni medya hikaye anlatıcılığını temel bileşenleriyle sunarken, bu yeni hikaye anlatma biçiminde eril olmayan bir dilin kurulma imkanlarını sorgulamaya çalışacağım.