Berrin Benli

Berrin Benli

Akıllı Şehirler Yolculuğu

Akıllı Şehirler, teknoloji yardımıyla pek çok çözümler sunmakla birlikte, odağında “Teknoloji” değil, “İnsan” vardır. Teknoloji, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmaya destek olacak bir araç olması ve akıllı şehir uygulamalarının başarıya ulaşması açısından kilit bir öneme sahiptir. Birleşmiş Milletler'in Dünya Kentleşme Olasılıkları raporunda yer alan veriler, insanların artık yaşamak için kırsal kesimleri pek tercih etmediği ve şehirlere yerleştiklerini gösteriyor. Üstelik, sürekli bir artış var ve şehirler giderek kalabalıklaşmaya devam edecek. (World Urbanization Prospects 2015) 1950 yılındaki verilere baktığımızda, dünya nüfusunun yalnızca %30'luk dilimi kentsel alanlarda yaşıyordu. 2014 itibarıyla bu rakam %54'ü gördü ve beklentiler, 2050 yılında şehirlerde yaşayan toplam nüfus oranının %66'ya ulaşacağı yönünde. Ülkemizde 2012’de her 100 kişiden 77’si il ve ilçelerde yaşarken, 2014’te bu oran 91’e yükseldi. Akıllı Şehir Kavramın tanımını, Akıllı Şehirlerin neden gerekli olduğunu, ülkemizin Akıllı Şehirler Dönüşümü’nde karşılaştığı sıkıntılar ve ilgili potansiyel çözümlerini anlatacak olan Benli, 1 Mart 2016 tarihinde yayımlamış oldukları “Türkiye Akıllı Şehirler Hazırlık Değerlendirme Raporu’ çalışmasının sonuçlarını paylaşacak.