Hande Çelikkanat

Robotik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne bağlı KOVAN Araştırma Laboratuvarında doktora çalışmalarını yürütmektedir. Aynı bölümden lisans ve yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır.

İlgilendiği araştırma konuları, bilişsel yetilerin, özellikle kavramsallaştırma, bağlam, ve dil yetilerinin nörolojik ve psikolojik temellerini, ve bunların insansı robotlar üzerinde modellenmesini kapsamaktadır.

Robotik Sunumu